2011/12

Člani društva se na rednih mesečnih srečanjih medsebojno obveščajo o aktualnostih in pomembnejših izkušnjah, vsak mesec pa organizirajo še strokovno predavanje. Pregled dogodkov v letih 2011 in 2012:

11.01.2011 Peter Zavodnik: Family Tree Builder
25.01.2011 dr. Tone Košir: Suhi Dol in vasi tam okrog
08.02.2011 Redno društveno srečanje
22.02.2011 dr. Katarina Čufar: Najnovejša spoznanja o življenju koliščarjev na Ljubljanskem barju
08.03.2011 Redno društveno srečanje in redni letni zbor članov SRD
22.03.2011 Petra Seljak in Alojz Demšar: Knjiga hiš na Žirovskem
12.04.2011 Redno društveno srečanje
19.04.2011 Zmago Tančič: Nekoč in danes
10.05.2011 Redno društveno srečanje
24.05.2011 Lidija Slana: Lichtenbergi
14.06.2011 Redno društveno srečanje
21.06.2011 Peter Hawlina: Računalniška tematika
12.07.2011 Redno društveno srečanje
09.08.2011 Počitniško srečanje v gostišču Livada
13.09.2011 Redno društveno srečanje
27.09.2011 Roberto Žigulić: Rodoslovje Veprinca
11.10.2011 Redno društveno srečanje
25.10.2011 Marko Milkovič: Kraška vas na poti iz srednjega veka v 20. stoletje
08.11.2011 Redno društveno srečanje
22.11.2011 Aldo Rupel: Imena krajev v Goriški pokrajini
13.12.2011 Redno društveno srečanje
20.12.2011 France Malešič dr. med.: 750 let Kamnika

10.01.2012 Srečanje
24.01.2012 Peter Hawlina: Kakovost podatkov
14.02.2012 Srečanje
28.02.2012 Peter Hawlina: Prenos arhivskega gradiva
13.03.2012 Srečanje in Zbor članov SRD
27.03.2012 Katarina Čufar in Anton Velušček: Življenje koliščarjev na Ljubljanskem barju 2
10.04.2012 Srečanje
24.04.2012 Francka Premk: Lastna imena v slovenski protestantiki
08.05.2012 Srečanje
22.05.2012 M. Preinfalk, Marjan Rugale: Plemiške rodbine 19. in 20. stoletja na Slovenskem
12.06.2012 Srečanje
26.06.2012 Prosto
10.07.2012 Srečanje
24.07.2012 Robert Fonda: Rodoslovne izkušnje s spletom
14.08.2012 Srečanje v gostišču Livada
11.09.2012 Srečanje
25.09.2012 Robert Fonda: Rodoslovni programi 
09.10.2012 Srečanje
23.10.2012 Marko Snoj: Etimologija priimkov
13.11.2012 Srečanje
27.11.2012 Lidija Sambunjak: Rodoslovne raziskave na Hrvaškem
11.12.2012 Srečanje
18.12.2012 dr. Ema Umek: Matične knjige

 

Main page Contacts Search Contacts Search