Rodoslovci, ki nas posebej zanima uporaba genetike v genealogiji, smo se pričeli družiti v DNK krožku leta 2014. Primerjali smo različne vrste testov in različne ponudnike ter pri vseh ponudnikih kmalu ugotovili zelo nenatačno umeščanje slovenskih vzorcev med evropske populacije. Porodila se je ideja, da zorganiziramo čimveč testirancev slovenskega porekla na enem mestu, da bi s kritičnim številom morda nekoč utemeljili značilnosti slovenskih populacij in postavili Slovence med tipične etnične skupine Evrope tudi v genetskem rodoslovju.

V začetku leta 2019 smo pričeli zbirati rezultate testiranja DNK za rodoslovne namene s sodelovanjem javnosti. Posameznik, ki se s svojim rezultatom DNK testiranja pridruži projektni skupini Slovenian origin, oziroma izpolni spletni vprašalnik o poreklu prednikov, dobi strokovno pomoč pri rodoslovnem delu, razlagi rezultatov in geografskem pozicioniranju svojih rezultatov. Rodoslovno, geografsko in etnično umeščen rezultat DNK analize posameznika pa doprinese k skupnemu DNK bazenu za kasnejše natančnejše znanstvene populacijske analize. 

Za namen molekularno-genetskih rodoslovnih raziskav in populacijskega modeliranja se opiramo na genetske populacijske študije in pravila, ki jih uporabljajo profesionalni raziskovalci ter ponudniki storitev kot so FamilyTreeDNA in GedMatch modeli. Slovensko poreklo je treba dokumentirati vsaj do časa avstro-ogrskega cesarstva (pred 1918). Če ima posameznik svoje rezultate že objavljene na GEDmatch portalu, sporoči tudi to identifikacijsko številko.

Projekt vodi Vlasta Knapič, kot skrbniki pa sodelujejo Jasmina Stanojević, Matej Hohkraut in Peter Hawlina. Pridružite se kot člani s svojimi vzorci, povabite pa tudi tiste, ki so zainteresirani za testiranje, pa še ne vedo natančno kaj in kako. Napredne uporabnike pa vabimo tudi sodelovanju pri administriranju in razvoju projekta.

K sodelovanju vabimo tudi Slovence po svetu in v zamejstvu, ki si tako povečajo verjetnost ujemanja s svojimi sorodniki v matični domovini. Kot glavni kriterij za slovensko poreklo je dokumentirano rojstvo starih staršev dajalca, rojenih na ozemlju slovensko govorečega naroda. Če je dajalec rojen po letu 1965, se slovensko poreklo ugotavlja pri prastarih starših. Kot kraj porekla je mišljen kraj bivanja staršev v času rojstva dajalca vzorca. Kraj porekla je bil še v prejšnjem stoletju zelo pogosto enak kraju rojstva, razen če je bil npr. nekdo rojen v porodnišnici izven kraja bivanja. Sedaj so praktično vsi otroci rojeni v porodnišnicah, zato nas v projektu ne zanima nujno kraj rojstva, ampak kraj porekla.

Oblikovali smo slovenski in angleški vprašalnik za pridobivanje osnovnih informacij za zbirko podatkov o testiranju DNK za rodoslovne namene. Udeležba v projektu bo prispevala k odkrivanju etničnih pripadnosti, ki imajo korenine v geografskih regijah Evrope, kjer so slovenski govorci živeli v zadnjem tisočletju.

dnk silhuetaPoskrbljeno je tudi za varstvo podatkov. Ta projekt ne bo ustvaril nobenih podatkov o posamezniku, ki ga ta še ni dal v skupno rabo takrat, ko se je odločil za testiranje DNK. Omogočanje dostopa do posameznikovih rodoslovnih podatkov nam bo omogočilo nadaljnjo analizo, ali bi lahko bila slovenska populacija z določenimi značilnostmi uvrščena na seznam svetovnih referenčnih populacij. 

Projekt ‘Slovenski DNK bazen’ želi izkoristiti prednosti genetske zbirke podatkov pri FamilyTreeDNA, zato zainteresirane usmerjamo k uporabi njihovih storitev. Če še niste testirali vaše DNK za rodoslovne namene, začnite s Family Finder testom atDNA pri ponudniku storitev FamilyTreeDNA (testirajo vse tipe: atDNA, mtDNA in Y-DNA). Če želite testirati  vaši neposredni liniji: očetovo in materino, je to tako edini laboratorij, ki te teste opravlja dovolj dolgo, da ima dovolj veliko zbirko za primerjave. Na vaš Family Tree DNA profil lahko prenesete rezultate testiranja atDNA v drugih laboratorijih tako, da najprej uvozite neobdelano podatkovno datoteko o vaši avtosomni DNA, ki jo snamete iz 23andMe© , AncestryDNA™, ali MyHeritage™.

 ...

Ocena uporabnika: 5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 
  popup1    popup2 
  popup3    popup4