Na podlagi društvenega pravilnika o podelitvi priznanj, UO društva letno podeljuje Zlati in Srebrni znak SRD zaslužnim rodoslovcem za dosežke na področjih:

  • rodoslovne dejavnosti in
  • uspešno, dolgoletno delo v društvu.

Bronasti znak SRD se podeljuje dolgoletnim aktivnim članom društva.
Kandidate za posamezna priznanja lahko predlagajo člani društva preko obrazca za nominacije.

z s b

Prejemniki priznanj so:

2023
 Zlati znak    Srebrni znak    Bronasti znak
  ni podeljen                     1.  M. Jakoš                    1.  T. Artel                 
       2.  J. Modrijan    2.  A. M. Fajfar
       3.  V. Valenčič    3.  D. Glavan
             4.  F. Pfeifer
             5.  M. Rosc
             6.  M. Rosina
             7.  L. Slana
2022
 Zlati znak    Srebrni znak    Bronasti znak
 1.  F. Grašič    1.  L. Drame    1.  F. Čeh
 2.  P. Hawlina                  2.  M. Javornik    2.  M. Hohkraut
       3.  V. Knapič    3.  A. Juvan
       4.  J. Košir    4.  T. Mamić
       5.  M. Mali    5.  F. Merše
       6.  M. Šterman                6.  J. Modrijan
             7.  M. Prelec
             8.  K. Ravnikar
             9.  A. Reberc
             10.  M. Skrt
             11.  J. Stanojevič
             12.  A. Sterle
             13.  V. Valenčič
             14.  S. Žele
             15.  G. Zupančič         

 

 

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Zahvaljujemo se vam za vašo donacijo.
  Thank you for your donation.

Slovensko rodoslovno društvo
  Slovenian Genealogy Society

 

 

Ocena uporabnika: 5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Člani društva sodelujejo v različnih projektih. Projektne skupine se oblikujejo na podlagi interesnih, geografskih, vsebinskih, in drugih ciljev. Vsem je skupno to, da delo izvajajamo ljubiteljsko in prostovoljno.

Omeniti velja naslednje projekte:

V začetni fazi pa so še projekti:

 Obrazec za prijavo projekta.

Ocena uporabnika: 5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Kaj mi prinaša članstvo v društvu?
Slovensko rodoslovno društvo formalno obstaja že četrt stoletja, kar nam zagotavlja visoke strokovne kompetence in zanesljivost v delovanju. Vsak nov član lahko pričakuje posredovanje bogatih izkušenj in strokovnih znanj iz strani izkušenejših raziskovalcev. Znanja se znotraj društva prenašajo po različnih komunikacijskih kanalih, kot npr.

  • preko dopisne liste, kjer člani nagovarjajo vse člane društva in dobivajo odgovore, korespondenco na zastavljena vprašanja,
  • preko društvenih srečanj, ki se odvijajo dvakrat mesečno, srečanja so namenjena strokovnim predavanjem in osebni komunikaciji med posameznimi člani,
  • preko socialnih omrežji, npr. facebook rodoslovne skupine.

Za izkušenejše člane je izziv predvsem sodelovanje v društvenih projektih, ki nudijo osvajanja novih znanj in timsko delo. Vsak član prejme člansko izkaznico s katero se identificira in izkazuje, da je seznanjem in deluje v skladu z načelu društva. Vsak član lahko sodeluje v oblikovanju in delu društva in s stem sooblikuje slovenski rodoslovni prostor.

Raziskoval sem svoje prednike, sedaj se mi je zataknilo in ne vem kako naprej?
Za poglobljeno raziskovanje prednikov je potrebno veliko časa, sistematičnosti in pridobitev posebnih znanj. Da bi si ta znanja lažje pridobili smo za vse, ki jih področje rodoslovja zanima na naši spletni strani pripravili vsebine, ki opisujejo rodoslovne metodologije in vire, kjer so podatki dostopni. Pod poglavjem Raziskovanja boste na spletni strani našli gradiva, ki opisujejo kako se raziskovanja lotimo, katera orodja so nam na razpolago in opis področji, ki so tesno povezana z rodoslovnim raziskovanjem. Pod poglavjem Viri pa je opisano kje vse lahko najdemo podatke, ki nas zanimajo in nam bodo pomagali pri odkrivanju podatkov o naših prednikih.

Imam nekaj podatkov vendar bi potreboval pomoč izkušenih rodoslovcev?
Slovensko rodoslovno društvo promovira rodoslovje in seznanja rodoslovce in splošno publiko z znanji in novostmi na področju rodoslovja. Društvo kot institucija ne ponuja izvajanje raziskav po naročilu, lahko pa vam posredujemo kontakte nekaterih slovenskih rodoslovcev, ki rodoslovne raziskave ponujajo kot poslovno storitev. Nekaj izmed njih jih je dostopnih na spletni povezavi Spletne strani raziskovalcev.

Kje lahko dobim podatke o mojih prednikih?
Najzanesliveše podatke boste seveda pridobili v arhivskih institucijah, katerih osnovni namen je hranjenje arhivskih gradiv. Seznam teh institicij najdete na spletni povezavi Arhivi. Velikokrat pa podatke, ki jih iščete posedujejo tudi rodoslovci, člani našega društva. Za hiter pregled nekaterih podatkov, ki jih imajo v svojih bazah slovenski rodoslovci obiščite spletno stran Slovenski rodoslovni indeks.

 

Ocena uporabnika: 5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Vsebine, objavljene na spletnih straneh Slovenskega rodoslovnega društva, so njegova last in jih ni dovoljeno kopirati, razmnoževati ali kako drugače razširjati, razen z navedbo avtorskih pravic SRD in v nekomercialne namene. Za komercialne namene je potrebno pridobiti pisno soglasje društva.

Slovensko rodoslovno društvo si pridržuje pravico do sprememb vsebin. Slovensko rodoslovno društvo ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti Slovensko rodoslovno društvo niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

©2019 Slovensko rodoslovno društvo; Vse pravice pridržane.

Pogoji uporabe

Uporaba spletnih strani Slovenskega rodoslovnega društva je dovoljena za osebne potrebe in je namenjena tako fizičnim kot tudi pravnim osebam.

Slovensko rodoslovno društvo si pridržuje pravico do krajših ustavitev portala za potrebe tehničnega vzdrževanja, sicer je portal nepretrgoma dostopen.

Prepovedano kopiranje

Podatki na portalu www.rodoslovje.si so varovani kot zbirka podatkov po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in pravnem redu Evropske unije.

Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz portala www.rodoslovje.si v drug računalnik in na katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno kot so urejeni na www.rodoslovje.si, razen če je član društva.

 

Zunanje povezave

Spletno mesto je sestavljeno iz povezav na spletne strani, ki niso del našega spletnega mesta. Za vsebino na teh spletnih straneh Slovensko rodoslovno društvo ne odgovarja.

Ocena uporabnika: 5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
  popup1    popup2 
  popup3    popup4