UrbarUrbarji so bili knjige obveznosti uživalcev zemljiške posesti. Za Slovenijo je najstarejši škofjeloški (freisinški) iz leta 1150. Prenehali so jih uporabljati po zemljiški odvezi leta 1848. Več o tem najdete na spletu.

Urbarje rodoslovci pogosto omenjajo kot raziskovalni vir. Po mojem prepričanju so zapisi v urbarjih za rodoslovje skorajda neuporabni. Res vsebujejo zapise uživalca posesti, vendar so ti zapisi imen in (ne vedno) priimkov lahko zavajajoči. Saj je zelo težko vpisano osebo sorodstveno opredeliti. Bil je sicer zavezanec, torej gospodar, ni pa bila navedena njegova starost ali kak drug atribut, po katerem bi ga lahko zanesljivo umestili v rodovnik.

Vpis uživalca posesti je bolj referenčni kot rodoslovni podatek. Rodoslovci zlepa ne izčrpajo niti matičnih knjig, ki so najboljši in najbolj zanesljiv vir za rodoslovne raziskave.

Za povrh se je treba zlasti pri starejših urbarjih privaditi pisvi. Saj je lepa, vendar začetniku skorajda neberljiva.

Koliko je lahko urbar uporaben kot referenčno gradivo, lahko ugotavljamo na primeru urbarja za Škofjo Loko iz leta 1560. Posnet je po obdelavi Franca Kosa Doneski k zgodovini Škofje Loke in njenega okraja (Matica Slovenska, 1894).

Urbar loškega gospostva iz leta 1560. Vsega skupaj ima 184 listov. Na prvih dveh straneh so našteti fevdi, ktere so dobile od loškega gospostva razne cerkve in pobožne bratovščine. Nato so omenjeni fevdi, ktere so prejeli od rečenega gospostva nekteri plemenitaši, kakor Anton baron vom Thurn vnd zum Khreytz in Viljem Rasp iz Stare Loke, potem meščanje, kakor Rafael Naglič in Gregor Gruden, oba iz Loke, ter druge osebe in društva. Dalje so navedeni fevdi, ki so se nahajali večinoma blizu Stražišča. Potem je zaznamovana urbarščina, ktero bi morala dobivati bratovščina sv. Katarine v cerkvi sv. Jakoba v Loki. Ker je pa bila omenjena bratovščina sicer ustanovljena, a še ni delovala, dovolil je freisinški škof, da je loška sirotnišnica dobivala ta denar. Nato slede imena loških podložnikov, in sicer najprej kmetov, potem pa kajžarjev in rovtarjev. O vsakem podložniku je povedano, koliko je moral plačevati urbarščine. Iz naslednjih strani je razvidno, kakšna imena so imeli nekdanji prebivalci loškega gospostva.
(sledijo spiski po županijah. V dodatku pa so ista imena urejena še po abecedi in z navedbo pogostosti pojavljanja. Če te navedbe ni, pomeni, da gre za en sam tak priimek.)
Priimki tistih podložnikov, kteri so živeli leta 1560. na zemlji loškega gospostva.
Abessibach 4, Adam, Agnešič 2, Ahacijev sin 3, Albreht 2, Alič 6, Alojna 3, Ambrožič, Amota 2, Andrejec 4, Andrejev sin 2, Anin sin 3, Ankin sin, Anžetov sin 2, Arnol 2, Avguštinov sin, Avkina hči, Avstnic, Ažbe 2, Ažman, Baba, Babič, Bajželj, Barbarin sin 3, Belan 2, Belč, Belec 2, Benedek 3, Benedikt, Benediktova hči, Benediktov sin 3, Bezavičar, Bezjak 2, Bizjak 3, Blažev sin, Blažič 2, Bobek 2, Bogate 8, Bohinjec, Bohinjič, Boncelj 4, Borjan 2, Božič, Božnar, Bratuš 2, Brčič 8, Bregant, Brešar, Bretzl 2, Britvar 2, Brnad, Brničar, Brodeško, Buh 7, Bukovec, Bukovšček, Bunec, Burnik 3, Burjan, Cajhen 2, Cankler, Cegnar 2, Cepek, Cerer 3, Cijak, Cimperman 11, Cof 5, Coklar 4, Cviren, Čadež 2, Čebl, Čeh, Čik 2, Črne, Debeljak 4, Degarin, Demšar 6, Dienstman, Divjak, Dobenec, Dobre 3, Dobrovnik 2, Dolenec 6, Draksel 2, Drčar, Drebes, Dremota 2, Drenovec 2, Duša, Elenin sin 2, Erazem, Erhardt 2, Erjavec, Eržen 16, Erženec, Fabijanov sin, Fajfar 4, Fakin 2, Favce 4, Feuš 2, Feman 4, Fik 2, Filipič 3, Finec, Flinč 2, Florijančič, Formacher, Forstner 4, Fortuna, Frakule 5, Frede, Freundtl, Fric 2, Frice tov brat 2, Frlan 3, Frlic 3, Frölich, Frölichauff 2, Fudt, Gaber 4, Gabriel, Gampa 7, Gamperl 3, Gansterl, Gariol, Gašperjev sin 3, Geiger, Gladek, Godec 3, Godweiss, Golec 2, Golej, Golibajs 2, Goliraj 3, Golob 4, Golov sin 2, Gompa, Gortnar, Gosar 3, Gospodinec, Govekar 3, Grahar 10, Grahel, Grahovar, Gratzer 2, Gregorin, Gregorjev sin 8, Greta, Gretin sin, Grilovec, Groselj 10, Grošec, Gruden, Guntar, Guzel 10, Hafner 6, Hainrich, Hainricher 11, Harnisch 4, Hartman 5, Harzer 5, Hass, Hawman, Herman, Herter, Hertzog 5, Hlebec, Hodnik, Hojkar, Holzman, Ile 2, Ile tov sin, Ivanova hči, Ivanov sin 4, Izda 2, Jagodišnik 2, Jakobe, Jakobova hči 2, Jakobov brat, Jakobov sin 3, Jakon, Jamnik 3, Janča, Jančič 12, Janezov sin 3, Janežič 3, Jansel, Jansigoj, Jarec, Jauch, Jazbec 3, Jelenec 4, Jeler jev sin 2, Jemec 6, Jereb 8, Jerba