UrbarUrbarji so bili knjige obveznosti uživalcev zemljiške posesti. Za Slovenijo je najstarejši škofjeloški (freisinški) iz leta 1150. Prenehali so jih uporabljati po zemljiški odvezi leta 1848. Več o tem najdete na spletu.

Urbarje rodoslovci pogosto omenjajo kot raziskovalni vir. Po mojem prepričanju so zapisi v urbarjih za rodoslovje skorajda neuporabni. Res vsebujejo zapise uživalca posesti, vendar so ti zapisi imen in (ne vedno) priimkov lahko zavajajoči. Saj je zelo težko vpisano osebo sorodstveno opredeliti. Bil je sicer zavezanec, torej gospodar, ni pa bila navedena njegova starost ali kak drug atribut, po katerem bi ga lahko zanesljivo umestili v rodovnik.

Vpis uživalca posesti je bolj referenčni kot rodoslovni podatek. Rodoslovci zlepa ne izčrpajo niti matičnih knjig, ki so najboljši in najbolj zanesljiv vir za rodoslovne raziskave.

Za povrh se je treba zlasti pri starejših urbarjih privaditi pisvi. Saj je lepa, vendar začetniku skorajda neberljiva.

Koliko je lahko urbar uporaben kot referenčno gradivo, lahko ugotavljamo na primeru urbarja za Škofjo Loko iz leta 1560. Posnet je po obdelavi Franca Kosa Doneski k zgodovini Škofje Loke in njenega okraja (Matica Slovenska, 1894).

Urbar loškega gospostva iz leta 1560. Vsega skupaj ima 184 listov. Na prvih dveh straneh so našteti fevdi, ktere so dobile od loškega gospostva razne cerkve in pobožne bratovščine. Nato so omenjeni fevdi, ktere so prejeli od rečenega gospostva nekteri plemenitaši, kakor Anton baron vom Thurn vnd zum Khreytz in Viljem Rasp iz Stare Loke, potem meščanje, kakor Rafael Naglič in Gregor Gruden, oba iz Loke, ter druge osebe in društva. Dalje so navedeni fevdi, ki so se nahajali večinoma blizu Stražišča. Potem je zaznamovana urbarščina, ktero bi morala dobivati bratovščina sv. Katarine v cerkvi sv. Jakoba v Loki. Ker je pa bila omenjena bratovščina sicer ustanovljena, a še ni delovala, dovolil je freisinški škof, da je loška sirotnišnica dobivala ta denar. Nato slede imena loških podložnikov, in sicer najprej kmetov, potem pa kajžarjev in rovtarjev. O vsakem podložniku je povedano, koliko je moral plačevati urbarščine. Iz naslednjih strani je razvidno, kakšna imena so imeli nekdanji prebivalci loškega gospostva.
(sledijo spiski po županijah. V dodatku pa so ista imena urejena še po abecedi in z navedbo pogostosti pojavljanja. Če te navedbe ni, pomeni, da gre za en sam tak priimek.)
Priimki tistih podložnikov, kteri so živeli leta 1560. na zemlji loškega gospostva.
Abessibach 4, Adam, Agnešič 2, Ahacijev sin 3, Albreht 2, Alič 6, Alojna 3, Ambrožič, Amota 2, Andrejec 4, Andrejev sin 2, Anin sin 3, Ankin sin, Anžetov sin 2, Arnol 2, Avguštinov sin, Avkina hči, Avstnic, Ažbe 2, Ažman, Baba, Babič, Bajželj, Barbarin sin 3, Belan 2, Belč, Belec 2, Benedek 3, Benedikt, Benediktova hči, Benediktov sin 3, Bezavičar, Bezjak 2, Bizjak 3, Blažev sin, Blažič 2, Bobek 2, Bogate 8, Bohinjec, Bohinjič, Boncelj 4, Borjan 2, Božič, Božnar, Bratuš 2, Brčič 8, Bregant, Brešar, Bretzl 2, Britvar 2, Brnad, Brničar, Brodeško, Buh 7, Bukovec, Bukovšček, Bunec, Burnik 3, Burjan, Cajhen 2, Cankler, Cegnar 2, Cepek, Cerer 3, Cijak, Cimperman 11, Cof 5, Coklar 4, Cviren, Čadež 2, Čebl, Čeh, Čik 2, Črne, Debeljak 4, Degarin, Demšar 6, Dienstman, Divjak, Dobenec, Dobre 3, Dobrovnik 2, Dolenec 6, Draksel 2, Drčar, Drebes, Dremota 2, Drenovec 2, Duša, Elenin sin 2, Erazem, Erhardt 2, Erjavec, Eržen 16, Erženec, Fabijanov sin, Fajfar 4, Fakin 2, Favce 4, Feuš 2, Feman 4, Fik 2, Filipič 3, Finec, Flinč 2, Florijančič, Formacher, Forstner 4, Fortuna, Frakule 5, Frede, Freundtl, Fric 2, Frice tov brat 2, Frlan 3, Frlic 3, Frölich, Frölichauff 2, Fudt, Gaber 4, Gabriel, Gampa 7, Gamperl 3, Gansterl, Gariol, Gašperjev sin 3, Geiger, Gladek, Godec 3, Godweiss, Golec 2, Golej, Golibajs 2, Goliraj 3, Golob 4, Golov sin 2, Gompa, Gortnar, Gosar 3, Gospodinec, Govekar 3, Grahar 10, Grahel, Grahovar, Gratzer 2, Gregorin, Gregorjev sin 8, Greta, Gretin sin, Grilovec, Groselj 10, Grošec, Gruden, Guntar, Guzel 10, Hafner 6, Hainrich, Hainricher 11, Harnisch 4, Hartman 5, Harzer 5, Hass, Hawman, Herman, Herter, Hertzog 5, Hlebec, Hodnik, Hojkar, Holzman, Ile 2, Ile tov sin, Ivanova hči, Ivanov sin 4, Izda 2, Jagodišnik 2, Jakobe, Jakobova hči 2, Jakobov brat, Jakobov sin 3, Jakon, Jamnik 3, Janča, Jančič 12, Janezov sin 3, Janežič 3, Jansel, Jansigoj, Jarec, Jauch, Jazbec 3, Jelenec 4, Jeler jev sin 2, Jemec 6, Jereb 8, Jerbaš 2, Jernejev brat, Jesenko 9, Joštov sin, Jug 2, Junauer, Juračič, Juran, Jurančič, Juraše, Jurijev brat, Jurijev sin 14, Jurše, Juršek, Juršin 2, Justinov sin, Kaiser 5, Kalan 3, Kalanin 2, Kalčič 11, Kalec 9, Kamper, Kapitov sin, Karančič 2, Karner, Kašman 6, Kekelj, Kenda, Kestner 3, Kezar 5, Khauffman 2, Kheffer, Khunig 3, Klemenčič 3, Klementov sin 3, Klinar, Kloboves, Kocijanov sin 3, Kočevar 3, Kofler 6, Kokolj 2, Kolar, Kolkar 2, Komatar 2, Komar, Konigoj, Kopač, Koroše, Korun 4, Kos 6, Kostnar 2, Košenina, Košir 5, Kozjak 2, Kozomernik 2, Kožica, Kralj 7, Kramar 2, Krapilec, Kravce, Kravec, Krek 2, Kremžar, Kril, Kristan, Kristanov sin, Krištoflič 2, Krivec, Križaj 5, Križec, Križe jev sin 4, Križman, Krmel 4, Kropilec 4, Kruh 4, Kruhar 2, Krulec, Kumar, Kunc, Kunstelj 6, Kuntar 2, Kuralt 10, Lah 3, Laker, Lambreht 3, Lambrehtov sin, Langandre, Langerholz, Lašič, Latzanin 3, Lavtar 3, Lebar, Leben 2, Legat 3, Lenartov sin 3, Leutgeb, Likozar, Lilek 2, Lingič, Lip, Löll, Loštrek 2, Loštrk 3, Lotrič 2, Lovretov sin 5, Lucijina hči 2, Lukanova hči 2, Lukanov sin 4, Lukežev sin, Lukežič, Lukič 4, Lunger 3, Luznar 8, Lužnik, Maček 12, Mačko 5, Mahorič 2, Majnhart, Malik, Maluzer, Marcher, Marcina 3, Marenek, Margraff, Marinček, Marinšek, Marjetina sestra, Mrjetin sin 4, Markelj 2, Markolčič, Markov sin 3, Marolčič, Marolt, Martancelj 5, Martinov sin 6, Marulin sin, Matajli, Matevžev sin 6, Matijev sin, Matuš, Maurer, Medeničar, Medved, Megušar, Mengušar 4, Meyrl, Mežnar 2, Mihelec, Mihelic 2, Miheljač 3, Mihelov sin 5, Mikuš, Milec, Mladovan, Mlinar 7, Mlinarčič 6, Močeradnik 2, Modre 7, Modrijan 2, Mohorjev sin, Mojster, Mojstrik, Mošic, Movrin 6, Mrak 3, Muha, Muhlič, Mure 5, Nagele, Naglič 4, Napet, Narigoj, Nembsagkh 3, Nežin sin 2, Niderjung, Niklavec 5, Nikolajeva hči, Nikolajev sin 2, Nikuler 2, Notar 6, Novinec 4, Novak 5, Oberhueber, Obessibach 2, Oblak 5, Obriven 3, Okoren 6, Ostanek, Osterman, Ostre 2, Osvaldov sin 3, Ovsenek 7, Ozebek 2, Ožbe 2, Pacher, Pader, Pajek, Pajer, Papial, Papiler 5, Papit, Partlov sin, Pavlič, Pavlinina hči, Pavlov sin 6, Pečelin, Pečnik 6, Pehaimb 9, Pekel 4, Peluhan 3, Pepelan, Per 2, Perac, Perec, Perko 3, Perner 6, Petelin 3, Peternel 3, Petračar, Petračič, Petrič 7, Petrov brat, Petrov sin 4, Pezdel , Pibrc 2, Pibric, Pierin 4, Pintar, Pirih, Pisenik, Pišoher, Pivek 5, Planina 3, Platiša, Plavec, Plaznik, Plečnar 2, Ploha, Podobnik 10, Podreka, Podvizaj 3, Pogačnik 12, Pokoren, Pominek, Porenta 3, Potočen, Povše, Praust 3, Prebigoj 2, Prelec 4, Prevodnik 2, Prezelj 3, Primec, Primožev sin 3, Proj 3, Prosen 3, Pšenica 2, Puc 4, Puč, Pušar 4, Rader 2, Raingkhler, Rajgelj 4, Rakar, Ramoveš 2, Ranta 3, Rasp, Rat 4, Ravnikar, Raznožnik 4, Razvozda 4, Reiter, Rejec 4, Remec 2, Rep 2, Rezak 5, Ribar 2, Riboldt, Riemer, Rihtaršič 2, Rjavec, Rogel, Roka 2, Rolec 3, Rosenkhranz 2, Rotijin sin, Rottl, Rovtar 4, Rožnik, Rubenčič, Rudolf 2, Rukule 6, Rupar 6, Rupertov sin 2, Samše 2, Sargoj 2, Savinec, Schalderman, Schalmaister, Schmid 8, Schwaiffstrigkh 2, Sedej, Seidl 2, Sejan, Selanin 2, Semen 12, Seničar 4, Senuzen, Seret, Setzer, Siber, Simonov zet, Skala, Skobel, Skutnik, Sluga 4, Smojk 3, Smole 3, Sodar, Spindler, Spirlič 3, Srakar 8, Ständigl 2, Starman 3, Sternsee, Storman 4, Stovcin, Strel 4, Strelec 6, Strgar 2, Strnad 2, Suhl, Sušnik 7, Svetec, Svetko, Šaler 3, Ščinkovec 3, Ščurek 3, Šegina, Šenčur, Šerfoltnik, Šifrer 7, Šiman, Šimnov sin 6, Šinek 3, Škoda 2, Šok, Šorl 3, Šorn 6, Šoštar 19, Špeh, Štalič 2, Štefan, Štefančič, Štefanov sin 5, Štiglic, Štrekelj 3, Štupnikar, Šubic 2, Šust 7, Tajne, Tauš 3, Tavčar 4, Telban 7, Tisovec 3, Tolčaj, Tomazin 2, Tomaž, Tomažev sin 7, Tomažič, Tomažin, Tonetova hči, Tonetov sin 3, Torek, Tratar, Tratnik 3, Trček, Trebuhan, Trepal 2, Treven 2, Triester, Triller 7, Trojar 7, Trotič, Trotiš, Trpin 9, Turnar 2, Ulrikova hči, Ulrikov sin 3, Ultrinčič 2, Urbančič, Urbanova hči, Urbanova sestra, Urbanov sin, Uršin sin 3, Valantova hči, Valantov sin, Varl 7, Vec 2, Večer 2, Verweser 2, Viček 3, Vičik, Videc 5, Vidov sin 2, Vidmar 15, Vikar 2, Vincencijev sin 2, Vivoda, Vodnik 4, Volčič, Vončina 4, Vrdnik, Vreča, Vrhunec 2, Vuješ, Vurtel, Wachter 3, Wagner 2, Walter 3, Walts, Weber 4, Weinman, Windischer, Wipffler, Wisandt, Wolgemuet, Wulffing 5, Wunitzer, Zajka, Zibal, Ziherl 3, Ziherli, Zorec, Zoren, Zuepoldt, Zupan, Zupančič 3, Zwenger 4, Žabnikar 3, Žagar 5, Žnidar 11, Žonta 2, Žontar 3, Žrjun.
Če sem prav preštel, je bilo tistikrat v loškem okraju vsega skupaj evidentiranih 1633 ’davčnih zavezancev’.
Če bi imeli podoben popis imen tudi za ostala področja, ki so ozemeljsko pokrivala področje današnje Slovenije, bi prišli do zelo dragocene zbirke podatkov. Dragocene ne samo za nas rodoslovce. Ker so zgornji, loški priimki, že preneseni na računalniški medij, jih lahko štejemo kot zametek še ene načrtovane zbirke podatkov, o katerih občasno govorimo na srečanjih in beremo v društvenem časopisu Drevesa.

 

Ocena uporabnika: 4 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda neaktivna
 
  popup1    popup2 
  popup3    popup4